Tag Archives: Yosi Ben Ami

Playlist – 25th February 2016

Habibi Galbi (PAFF Remix) – A-WA
Shesh BaErev – Itai Harari
Kapunka – Yuval Damari
Yom CHamishi – Yosi Ben Ami
Tzarich Letzaltzel Paamayim – Chino
HaRoa HaKtana Min HaGay – Eti Biton
Kol Echad – Cohen @ Mushon & Dana Frider
Aleh Nisa BaRuach – Shoshana Damari
Sruitm – Subliminal
Reva L’sheva – Avi Messika
Tio Alberto – David Broza
Tzipiot – Avraham Tal
V’Ulai – Shlomo Arzi
Be’emtza Yom – Maya Buskila
Lecha Dodi – Gidi Feingold

Playlist – 3rd November 2013

Zo At – Yosi Ben Ami
Noshemet – HaSisters
Mi She At Rotza – Mosh Ben-Ari
Daber Iti Al – ZK ft L
Mikan Haderech – Dani Sanderson
Yeladim – Eviatar Banai
Biglal HaRuach – Shlomi Shabat
Etz HaIlan – Yehoram Gaon
Lalechet Shvi Acharayich – Ilanit
Halel – Yishai Levi
Uva Letzion – Regesh
David Melech / Am Yisrael Chai – The Moshav Band
Hu Elokenu – Melits