Tag Archives: Uri Mor

Playlist – 28th July 2016 – Uri Mor in the Studio

Yom Echad Nistakel Achora V’Nitzchak – Uri Mor
Baby – Uri Mor & Tamar Eisenman
Derech Eretz – Gidi Gov
Noten Le Ze Shvuayim – Uri Mor
Kshechiti Lach al Hasafsal – Ehud Banai
Chutz Mimech – Uri Mor
Shnitzelim – Tuna
Eize Kusit HaKala – Uri Mor