Tag Archives: Tzamad Darom

Playlist – 8th January 2015

Derech Hashalom – Peer Tasi
Silchi Li Ima – Peer Tasi
Levad Levad Levad – Peer Tasi
Kocha shel Ahava – Peer Tasi
Bachur Pashut – Peer Tasi
Tov Li Biladayich – Peer Tasi
Baderech el HaIr – Peer Tasi
Dina Dina – Peer Tasi
Ganavim – Dor Ben-Ze’ev
BaIr HaZot Shalom – Tzamad Darom
Lo Yada Ish Mi Hi – HaGevatron
Yerushalayim – Uziya Tzadok
Elecha – Chaim David
Shema Hashem – The Chevra

Playlist – October 20th 2013: Election Special

Banu Leha’ir et ta’Ir (Party Remix) – Momy Levy
Bocheret Becha – Maayan Rudich
Bocheret Bi – Shiri Maimon
Eize Medina – Ilan Babylon ft Eli Luzon
Hakol Politi – Gidi Gov
Bocher Michadash – Eyal Golan
Az Lama Li Politika Achsav? – Mashina
Kavod S’gan Rosh Ha’Ir – Ehud Banai
Ba’Ir HaZot Shalom – Tzamad Darom
Mitzvah Gedolah – Avraham Fried
Hinei Ma Tov – Lauren Posner
Hinei Ma Tov – Mordechai Ben David