Tag Archives: Shlomo Arzi

Playlist – 9th August 2018

Chatuna shel HaSmachot – Dudu Aharon
Mesibat Revakim – Lior Narkis
Mesibat Rechov – Tzvika Brend & 242 ft Axum
Ein Kamoch – Eviatar Pinto
Trio BeRio (Mizrachit Remix) – HaUltras
Meshuga’at – Ro’i Sendler
Televizia – Talisman
Hey Niv – Shira Margalit
Kayitz Ose Li Tov – Shlomo Arzi
Kol Ma Sheratziti Lomar – Idan & Almog Lazar
Bo Tishaer Iti Po – Shiran Sandal
Kach Mimeni et Hakol – Mosh Ben Ari
Lo Yotze Shabbat – Halahakot HaTzvayot
Chamishisi – HaYotzrim
Ein Od Milvado – Yuval Tayeb
Hola Chikitita – Ofek Peretz

Playlist – 11th August 2016

Baderech Layam – Karizmo
Baderech Layam – Amos Elgali
Kayitz – Avior Malasa
Baderech L’Eilat – Matan Levi
Afa al Atzma – Tzlil Klipi ft Barak Edri
Margish Ravak – Idan Chaim
Chogeget – Ro’i Sendler
Yom Bli Avoda – Shaked Komemi
V’HaEmet – Shlomo Arzi & Yishai Ribo
Eich Ze At – Sarit Hadad & Shalom Chanoch
Lech Yashar – Shimon V’Levi
Bayit – Rosh Groove
L’chayech – Regev Hod
HaKol Tov – Riko
Tzva’im – Shorty
Lihyot B’Simcha Tamid – Adir Getz

Playlist – 19th May 2016 – Yom Haatzmaut Special

Eretz Ahuva – Subliminal & Shlomi Shabat
Yisrael – Eyal Golan
Baruch HaBa L’Yisrael – Sarit Hadad
Hachi Yisraeli – Hatikva 6
Od Echad V’Dai – Shlomo Arzi
Lanetzach Yachad – Shlomo Arzi
Hakinorot – Shlomo Arzi
Katzefet – Shlomo Arzi
Hopa Pa – Eyal Golan
Rokedet im HaShir – Eyal Golan
Melech HaOlam – Eyal Golan
Rokedet BaLeilot – Eyal Golan
Amenu Yisrael – Itzik Shamli

Playlist – 25th February 2016

Habibi Galbi (PAFF Remix) – A-WA
Shesh BaErev – Itai Harari
Kapunka – Yuval Damari
Yom CHamishi – Yosi Ben Ami
Tzarich Letzaltzel Paamayim – Chino
HaRoa HaKtana Min HaGay – Eti Biton
Kol Echad – Cohen @ Mushon & Dana Frider
Aleh Nisa BaRuach – Shoshana Damari
Sruitm – Subliminal
Reva L’sheva – Avi Messika
Tio Alberto – David Broza
Tzipiot – Avraham Tal
V’Ulai – Shlomo Arzi
Be’emtza Yom – Maya Buskila
Lecha Dodi – Gidi Feingold