Tag Archives: Ofer Levi

Playlist – 24th April 2014

Kayitz Ba – Kobi Peretz
Elayich Ba (Ya Ba Ba) – Kobi Peretz
Laila BaMoadon – Kobi Peretz
Yamama – Kobi Peretz & Pati Armo Peretz
Ma Taasi Iti – Mook E
Charlie – Ethnix
Shir LeSaba – Eyal Golan
Sheshbesh – Salah Shabati OST
Genavim – Dori Ben Ze’ev
Shir Masa – Shlomo Gronich & Sheva
Ani Maamin – Kobi Peretz
Ya Ribon – Yoni Ganot
Shema Yisrael – Ofer Levi & Yuval Tayeb

Playlist – 17th April 2014

Derech Chazara – Eyal Golan
Gever Meuhav – Eyal Golan
Gever shel Isha Achat – Eyal Golan
VeUlai BeYom Yafe – Eyal Golan
Shanab – Madboojah Project
Ish Gadol – Monica Sex
Ahavnu – Maor Edri & Rinat Bar
HaLaila HaZe – Arik Einstein
HaTzrif Hakatn – Rivka Raz
Tamid Mechadash – Ran Eliran
Tfila – Pini Hadad
Toda al HeChayim – Gad Elbaz
OSe Shalom – Ofer Levi