Tag Archives: Meir Alpi

Playlist – 18th May 2017: Lag B’Omer Special

Chagiga B’Yisrael – Lior Narkis & Dudu Aharon
Ma Asit B’Chaim – Peer Tasi
Lena MiHaBank – Regev Hod
Studentit L’Mishpatim – Shai Sharabi
Lo Chokit – Agas Kimel
Shikor BaLeilot – Meir Alpi
Yoshev al HaMirpeset – Gal Mazoz
Ninuach – Shachak ft Shlomi Alon
Tni Li Ahava 2017 – Messika
Imperia – Eve & Lear
Mi Amor – Riko
Lo Choshev Yoter Midai – Doron Teshuva
Sof Shavua – Diz & Gof
Tachat Esh – Idan Chaim ft Ron Nesher
Bar Yochai

Playlist – 30th April 2015 (Lag B’Omer Special)

HaChalom shel Kol Gever (Mizrachi Remix) – Subliminal
Hakol BeKef – Kobi Peretz
Gam im HaOlam Yithapech – Moshe Peretz
Yom SheOver – Lior Narkis
Od Yom Over – The Revivo Project
Sarit Hadad Medley – Meir Alpi
Matok KsheMarley – Eliad
Shetach Esh – Harel Moyal
At Kol MaSheyesh – Shlomi Shabat
Bar Yochai – Oneg Shabat
Chag HaEsh
Shir VaZemer Yesh
Kshatenu al Shichmenu
Bar Kochba