Tag Archives: Idan Chaim

Playlist – 16th November 2017

Festival – Lior Narkis
Oh My – Idan Chaim ft Omri 69
Linshom LeRega – Tomer & Dor
Kama Tov SheBat – Yosi Chalfon
Hakol LeTova – Ben-el Tavori & Static
Yesh Li Otach – Moshe Peretz
Achat Kamoch – E-Z
Chelek Mimeni – Sarit Hadad
Shaar Achar Shaar – Echo
Bachur Shchuna – Shachar Soul ft Tzukush, Avi Halo & Tzagai Boy
Guy Lerer – Lukatch
Kum Kum – Balkan Beat Box ft A-WA
Tikitas – Noa Kirel & Stefan
Erev Banot – Dana Lapidot ft Henree
Mashehu Chadash – Shaked Rotem

Playlist – 2nd November 2017 – Remembering Yitzchak Rabin

Kol HaBanot – Dudu Aharon
Al HaChof B’Tiveria – Maor Gamliel ft Bambuk Genie
Laila Tov – Erez Shapira ft Ron Nesher & Idan Chaim
Al Tafri’u Li Lirkod – Kartix & Doron Biton
Yisraela – HaUltras
Olim B’Sulam – Shimon v’Levi
Ze Lo Ose Li Klum – Moshik Afiya
L’Chaim – Gad Elbaz ft Nissim
Shir HaPalmach – Lahakat Tzahal
Livkot Lecha – Arik Einstein
Shir L’Shalom – HaLahaka
L’shlomcha Yisrael – Ran Shevach
Oneg Shabat – Uri Shevach

Playlist – 10th August 2017

Tavoi HaYom – Eyal Golan
Mamita – Gal Malka ft Jonny Angel
Hallo Mami – Itai Levi ft Omri 69 & Hevi Levi
Balbale – Moti Taka
HaChom Oleh – Momy Levy ft Tadros
Ruti – Dana International
Tni Li Siman – The Revivo Project
Ahava BaLev – Chen Aharoni
Baruch Hashem – Sahar Chagi
Mi At – Avraham Tal
Kimat Mefursemet – Noa Kirel
Chiyuch al HaPanim – Eden Aboutboul
Mamamami – Adar Chaviv ft Ron Nesher
Loko – Shlomi Elharar ft Avi Messika
Oto Sipur – Amit & Eliraz
Yom Shishi at Yoda’at – Idan Chaim ft Ron Nesher

Playlist – 18th May 2017: Lag B’Omer Special

Chagiga B’Yisrael – Lior Narkis & Dudu Aharon
Ma Asit B’Chaim – Peer Tasi
Lena MiHaBank – Regev Hod
Studentit L’Mishpatim – Shai Sharabi
Lo Chokit – Agas Kimel
Shikor BaLeilot – Meir Alpi
Yoshev al HaMirpeset – Gal Mazoz
Ninuach – Shachak ft Shlomi Alon
Tni Li Ahava 2017 – Messika
Imperia – Eve & Lear
Mi Amor – Riko
Lo Choshev Yoter Midai – Doron Teshuva
Sof Shavua – Diz & Gof
Tachat Esh – Idan Chaim ft Ron Nesher
Bar Yochai

Playlist – 11th August 2016

Baderech Layam – Karizmo
Baderech Layam – Amos Elgali
Kayitz – Avior Malasa
Baderech L’Eilat – Matan Levi
Afa al Atzma – Tzlil Klipi ft Barak Edri
Margish Ravak – Idan Chaim
Chogeget – Ro’i Sendler
Yom Bli Avoda – Shaked Komemi
V’HaEmet – Shlomo Arzi & Yishai Ribo
Eich Ze At – Sarit Hadad & Shalom Chanoch
Lech Yashar – Shimon V’Levi
Bayit – Rosh Groove
L’chayech – Regev Hod
HaKol Tov – Riko
Tzva’im – Shorty
Lihyot B’Simcha Tamid – Adir Getz