Tag Archives: Eden Gabai

Playlist – 15th June 2017: Subliminal Celebration

Tzeva L’Chaim – Subliminal
Chalom shel Kol Gever – Subliminal ft Gilad Vital
Srutim – Subliminal ft Eden Gabai
El HaOr – Subliminal ft Momy Levy
Florentine – Subliminal ft HaUltras
Chalom shel Kol Gever (Mizrachit Version) – Subliminal ft Shimi Mizrachi
El Kol HaBriyot – Subliminal ft Yosi Azulai
Chai MiYom LeYom – Subliminal & HaTzel ft Momy Levy
MiAlef ad Tav – Subliminal ft Shi 360
Biladi – Subliminal
Ani Yachol – Subliminal & HaTzel
HaMakom HaMushlam – Subliminal ft Sivan
Eretz Ahuva – Subliminal ft Shlomi Shabat
Toro – Subliminal ft Alon de Loco & Itzik Shamli

Playlist – 20th April 2017

Kikar HaMedina – Shaked Komemi
Shokolad – Karizmo
Yesh Lach et Ze – Nisim Barnas
Kol Hayom – Ido Jarafi
Od Yihiye Tov – HaDag Nachash
Kmo Sheani – Talisman
Ba Kalil – Ido B, Tzuki & Aviadus
Eser Shanim – Guy Mar ft MC Shiri
Gever Ohev – HaUltras ft Eden Gabai
Rotza Babayit – Eden Cohen
Lesovev et HaOlam – Yuval Damari
Maliyot – Dudu Aharon
Boi V’Shalom – Daklon & Sagiv Cohen
Adon Olam Medley – The Revivo Project