Tag Archives: Dor Vaknin

Playlist – 25th July 2019

Bananot – Static & Ben-El
Tipus Romanti – Ben Zini & Taylor ft Lior Farchi
Tni Li Rega – Mergui
Bananot – Agam Buchbut
Yom HaShishi – Omer Adam
Shir HaRavak – Omer Adam
Titen La Prachim – Omer Adam
Temperatura – Omer Adam ft Richie Loop
Good Time – Yael Mas ft Tzagi Boy
Ech Shemagia HaKayitz – Ido Tzuriel ft Fishy HaGadol
HaKol Beseder – Ro’i Sendler
Osher – HaUltras
HaKol Mushlam – Eti Bitton
Yomaim – Dor Vaknin
Al Gag HaOlam – Yishai Levi & Sagiv Cohen
Yishtabach – Nemouel

Playlist – 5th October 2017 – Sukkot Special

Avinu Malkeinu – Yossi Idan
La’Uf al HaChayim – Miki Ozen
Bo’u Na’uf – Kobi Peretz
Ose Li Tov – Itzik Mizrachi
Etzel HaDoda V’HaDod – Noa Kirel & Agam Buchbut
Koh Samui – Shir Zoaretz
Ba Li Lirkod – Moti Taka
Puerto Riko – Dor Vaknin & Mario Roffe
Misaviv LaShaon – Matan Agami
Kvish Mahir – Shai Mika
Yerushalayim Mikdashenu – Eli Ben Harush
Patish Masmer
Shlomit Bona Suka
Sukati HaSuka