Tag Archives: Dor Ben-Ze’ev

Playlist – 8th January 2015

Derech Hashalom – Peer Tasi
Silchi Li Ima – Peer Tasi
Levad Levad Levad – Peer Tasi
Kocha shel Ahava – Peer Tasi
Bachur Pashut – Peer Tasi
Tov Li Biladayich – Peer Tasi
Baderech el HaIr – Peer Tasi
Dina Dina – Peer Tasi
Ganavim – Dor Ben-Ze’ev
BaIr HaZot Shalom – Tzamad Darom
Lo Yada Ish Mi Hi – HaGevatron
Yerushalayim – Uziya Tzadok
Elecha – Chaim David
Shema Hashem – The Chevra