Tag Archives: Diz & Gof

Playlist – 18th May 2017: Lag B’Omer Special

Chagiga B’Yisrael – Lior Narkis & Dudu Aharon
Ma Asit B’Chaim – Peer Tasi
Lena MiHaBank – Regev Hod
Studentit L’Mishpatim – Shai Sharabi
Lo Chokit – Agas Kimel
Shikor BaLeilot – Meir Alpi
Yoshev al HaMirpeset – Gal Mazoz
Ninuach – Shachak ft Shlomi Alon
Tni Li Ahava 2017 – Messika
Imperia – Eve & Lear
Mi Amor – Riko
Lo Choshev Yoter Midai – Doron Teshuva
Sof Shavua – Diz & Gof
Tachat Esh – Idan Chaim ft Ron Nesher
Bar Yochai