Tag Archives: Dana Frider

Playlist – 22nd September 2016

Tiyul shel Shabbat – Maor Gamliel ft Ron Nesher
Lihiyot Shelo – Yuval Damari
Mazal Tov – Itzik Shamli
Bo Elai – Bar Yona
Srutim & Finali DJ Mash Remix – Subliminal
Le’an SheHaRuach Tikach – DJ Only & Talisman ft Omri Sebach
Gadot HaYarkon – Cohen @ Mushon ft Peter Rot & Dana Frider
Tnu LaYeled – Shaanan Street & Rubi Rivlin
Itchiban – Ortega
Lintzor et HaRega – Eli B
Im Ani Rotze – Sahar Chagi
Ratziti Lachazor – Elkana Marciano
Yismach Chatani – Sarit Hadad
Halleluhu – Mikedem
Nagila Haleluya – Lior Almaliyach

Playlist – 25th February 2016

Habibi Galbi (PAFF Remix) – A-WA
Shesh BaErev – Itai Harari
Kapunka – Yuval Damari
Yom CHamishi – Yosi Ben Ami
Tzarich Letzaltzel Paamayim – Chino
HaRoa HaKtana Min HaGay – Eti Biton
Kol Echad – Cohen @ Mushon & Dana Frider
Aleh Nisa BaRuach – Shoshana Damari
Sruitm – Subliminal
Reva L’sheva – Avi Messika
Tio Alberto – David Broza
Tzipiot – Avraham Tal
V’Ulai – Shlomo Arzi
Be’emtza Yom – Maya Buskila
Lecha Dodi – Gidi Feingold