Tag Archives: Ben Zini & Taylor

Playlist – 22nd August 2019

Kapara – Stephane Legar
Mama Mia – Kobi Peretz
Show Uh – Bencho ft Casey
Ani Lo Ani – Mergui
L’Olam B’Ikvot HaShemesh – Omer Adam ft Adar Gold
Linshom – Shir Zoaretz
Yesh Mi SheShomer Alai – Danielle Yafe
Kulam Oto Davar – Harel Skaat ft Osher Bachta
Shwarma – Natchi Natch
Nitra’e B’Gilgul HaBa – Natchi Natch
Litfos Ota – Idan Maimon ft Guy Mazig
Ach Sheli Mitchaten – Doli & Pan ft Mosh Ben-Ari
Lishontzli – Ben Zini & Taylor
Dekirot Ktanot – Amir Azrieli
Lo Yotzet Li MiHaRosh – Yam Rafaeli

Playlist – 25th July 2019

Bananot – Static & Ben-El
Tipus Romanti – Ben Zini & Taylor ft Lior Farchi
Tni Li Rega – Mergui
Bananot – Agam Buchbut
Yom HaShishi – Omer Adam
Shir HaRavak – Omer Adam
Titen La Prachim – Omer Adam
Temperatura – Omer Adam ft Richie Loop
Good Time – Yael Mas ft Tzagi Boy
Ech Shemagia HaKayitz – Ido Tzuriel ft Fishy HaGadol
HaKol Beseder – Ro’i Sendler
Osher – HaUltras
HaKol Mushlam – Eti Bitton
Yomaim – Dor Vaknin
Al Gag HaOlam – Yishai Levi & Sagiv Cohen
Yishtabach – Nemouel