Tag Archives: Batzal Yarok

Playlist – 9th October 2014 – Sukkot Special

Perach HaMidbar – Daklon & Sagiv Cohen
Neve Midbar – HaShevet
Boi Nivroach LaMidbar – Chofesh
Tzipor Midbar – Ethnix
Shir HaNoded – HaParvarim
Lamidbar – HaParvarim
Zamar Noded – HaParvarim
Tziporim Nodedot – HaParvarim
Zamar Noded – Batzal Yarok
Shirat HaNoded – Shalva Berti
Livin’ in a Booth – The Fountainheads
Sukkot
Patish Masmer
Shlomit Bona Sukka
Sukkati HaSukka
Sukkot Medley

Playlist – 4th September 2014: Kol Cambridge Time Machine, 1948-60

HaSela HaAdom – Arik Levi
Ein Gedi – Tova Ben-Tzvi
Simona MiDimona – Israel Itzchaki
HaYored Daroma – Tzadok Savir
Bab el Wad – Yafa Yarkoni
HaKrav HaAcharon – Shoshana Damari
HaShiryonim Yatzu – Lehakat Pikud HaTzafon
Ho Lachish Lachisha – Ilka & Aviva
Ir Levana – Arik Einstein
BeDerech HaTavor – Miriam Avigal
Erev shel Shoshanim – HaDudaim
Shir Sameach – HaOfarim
Zamar Noded – Batzal Yarok
Ani Chadash BaAretz – Geta Loka
Hen Efshar – Chisbatron
Be’er BaSadeh – Emanuel Zamir
Ha’amini Yom Yavo – Yafa Yarkoni