Tag Archives: Agam Buchbut

Playlist – 14th June 2018

Tukur – Moti Taka
Pretty Boy – Kartix & Doron Bitton with Kate & Or
Loca – Agam Buchbut
Im Nin’alu – Harel Ska’at
Yahalom – Avior Malasa
Ohevet Oti Amiti – Omer Adam
Bereishit – Idan Raichel
HaLev Shelach Bemamtina – Dudu Aharon ft Ofek HaMalach
Chashvi Maslul Michadash – Shlomi Dahan
Lehagid Mila – Shaked Komemi ft Axum
Me’al Ume’ever – Momy Levy
Al Titen Lil Lalechet – Shuval Sigaron
Mon Amour – Snir Hadad
Perfect Ofi – Ben Edri & Lidor Charush
Bonita – Shir Levi

Playlist – 28th December 2017 – The Best of 2017

Tudu Bom – Static & Ben-el Tavori
Zahav – Static & Ben-el Tavori
Hakol LeTova – Static & Ben-el Tavori
Gever Ohev – HaUltras ft Idan Gabai
Sara Shara – Sarit Hadad
Lama Li – Sarit Hadad
Ba La Chufsha – Maor Gamliel ft Bambuk Genie
Kol HaBanot – Dudu Aharon
Chapes Oti B’Rishon – Agas Kimel
Etzel HaDoda V’HaDod – Noa Kirel & Agam Buchbut
Kulam B’Eilat – Eden Ben Zaken
Yisraela – HaUltras
Lizrom – Kafe Shachor Chazak
Tzoakim La – Regev Hod
Yom Shishi Higia – Daklon & Sagiv Cohen

Playlist – 5th October 2017 – Sukkot Special

Avinu Malkeinu – Yossi Idan
La’Uf al HaChayim – Miki Ozen
Bo’u Na’uf – Kobi Peretz
Ose Li Tov – Itzik Mizrachi
Etzel HaDoda V’HaDod – Noa Kirel & Agam Buchbut
Koh Samui – Shir Zoaretz
Ba Li Lirkod – Moti Taka
Puerto Riko – Dor Vaknin & Mario Roffe
Misaviv LaShaon – Matan Agami
Kvish Mahir – Shai Mika
Yerushalayim Mikdashenu – Eli Ben Harush
Patish Masmer
Shlomit Bona Suka
Sukati HaSuka

Playlist – 13th July 2017

Tudu Bom – Static & Ben-el Tavori
Fistuk Tut Banana – Shaked Komemi
Ba La Chufsha – Maor Gamliel ft Bambuk Genie
Gibor – Avior Malasa
Karnaval Ba Lev – Itai Levi ft Peled
Rafsoda – DJs Blackout and Ron Margan ft Matan Agami
Hakol Shtuyot – Chen Zimmerman & Noy Aizen
I do – Julieta
HaLaila Chatuna – Liora Yitzchak
HaKetzev shel HaIr – Agam Buchbut
Meaz – Eti Biton & Gahavi
Paradise – Omer Adam
Rak Ata – Shimi Mizrachi
Blond v’Shachor – DJ Only ft Ishtar

Playlist – 29th December 2016 – Chanukah Special

Kos shel Yayin – Moshe Peretz
Dira Shnei Chadarim (Mash & Drub Remix) – Eti Biton
Hafuch – Itai Levi
Briut V’Ahava – Matanel
Ose Li Tov – Agam Buchbut
Ein Li Yom – DJ Only & Chen Aharoni
Matzanu Ahava (DJ Smiley Remix) – Avior Malasa & EZ
Chayim B’Seret – HaTikva 6
At HaOr – Sarit Hadad
Rak Or – Alon de Loco
HaOr Shebe’einayich – Kobi Peretz
HaOr V’HaTzel – Subliminal
Ocho Kandelikas – Hip Hop Hoodios
Maoz Tzur – Dudu Fisher
Al HaNisim – Izhar Cohen
Banu Choshech Legaresh
Yamei HaChanuka

Playlist – 25th August 2016

Sam Tabaat Aleha – Dudu Aharon
Simcha ad HaShaymayim – Asaf Omesi
Eifo Omri – Dana Lapidot
Maahev Romantikan – Or Adi
Chamshush – Lior Meira
Zaruk li B’Thailand – Ilan Nuri
Inyan shel Zman – Gal Aharoni
Artik Mastik – Agam Buchbut
Metziut Acheret – E-Z
Bar B’Yafo – Amir V’Ben
Hatchala Chadasha – Boomerang
Mesiba B’Haifa – HaUltras ft Itai Levi
Loca – Dor Cohen
Ad HaSof – Hadag Nachash & Yehudit Ravitz
Kirkas – Sy Haiman
Yakol Elshaar – Etnik Groove

Playlist – 11th December 2014

Tziltzelei Paamonim – Daklon & Sagiv Cohen with Shoshana Uzeri
Od Mimech – Boy Band
Masheyihiye Yihiye – Hatikva 6
Mi Yaatzor Oti – Regev Hod
Shemesh Alei Adamot – Shlomi Shaban
Resisim – Mosh Ben-Ari
Gibor shel Ima – Moshe Peretz
Lakachat Itach Hakol – Yeremi Kaplan
Neesaf Tishrei – Zvika Pik
Ya Yareach – Lehakat HaNachal
Hoppa Hey – Uzi Chitman
Birkat Haderech – Sagiv Cohen & Agam Buchbut
Bubbemeises – David Krakauer