Playlist – 15th May 2014 – Lag B’Omer Special

Esh Esh Medura – Aksum
Esh (remix) – Moshe Peretz
At Kmo Esh – Kobi Peretz
Esh – Shai Gabso
Esh – Ehud Banai
BaEsh UVaMayim – Kobi Peretz
Daluk Alayich Esh – Lidor Yosefi
Mesaviv LaMedura – Lahakat Pikud
Bar Yochai – Oneg Shabbat
Bar Yochai – Naftali Kalfa
Amar Rabbi Akiva – Simply Tzfat
Chag HaEsh – Ronit Ofir
Kshatenu al Shichmenu

What do you think?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.